Świdnica

Krásná a klidná Świdnica přitahuje turisty neopakovatelnou atmosférou, památkami, za jaké by nestyděly ani největší metropole Evropy, spoustou kulturních událostí, bohatou historií i obchodními tradicemi.

Město s více než 750-letou historií je unikátní svým původním středověkým uspořádáním hlavního náměstí, s barevnými, bohatě zdobenými honosnými domy a sochanými fontánami. Díky nezvyklé koncentrací barokních architektonických a uměleckých prvků si Świdnica vysloužila přízvisko „perla slezského baroka”. Sbarokem se setkáte nejen ve slavném kostele Míru, ale i v monumentální katedrále nebo na průčelích mnoha měšťanských domů. Srdce Świdnice představuje nově postavená radniční věž s ochozem, skýtajícím překrásný výhled  na panorama města a okolních hor. Ve zdejším Muzeu dávného kupectví se můžete seznámit s tradicemi obchodu a pivovarnictví, které městu v minulosti přinesly pohádkový blahobyt. Świdnica také pořádá celou řadu zajímavých kulturních akcí, které do města přitahují návštěvníky z celé země. Patří k nim Festival otevřeného divadla, Pivní festival, Mezinárodní Bachovský festival nebo Burza starožitností, numismatů a kuriozit.

Služby

prezentujeme se na

© 2020 - 2021 Českomoravské pomezí | WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Design: Jan Švarc