Pevnost Srebrna Góra

Bylo nebylo...

V roce 1777 byla dokončena výstavba obrovské horské pevnosti Srebrna Góra. Na realizaci tohoto velikášského záměru dohlížel osobně pruský král Fridrich II. Pevnost neměla sobě rovné. Byla nejmodernější vojenskou stavbou své doby. Náklady na její výstavbu se vyšplhaly do astronomických výšin. Pro zajímavost – nejnákladnější položkou se ukázalo být vykopání studen.

Seznamte se s legendou, která se k stavbě pevnosti váže

Co říká historie

Prusům trvalo pouhých dvanáct let, než postavili monumentální pevnost o rozloze více než 100 hektarů, jejíž opevnění se táhne v délce přes tři kilometry.

Na staveništi pracovalo přes čtyři tisíce lidi a budova pohltila astronomickou částku 1 688 000 tolarů! Pevnost, která ve své době patřila k nejmodernějším na světe, nebyla nikdy dobyta. Pobývaly zde tři tisíce vojáků. Služba v pevnosti patřila k nejobtížnějším v celé armádě a to hlavně kvůli zdejší životním podmínkám – chladu, vlhku a stísněným prostorám. Na opačné straně průsmyku se nachází pevnost Ostróg, která během druhé světové války sloužila jako vězení pro nepřátelské důstojníky. Do historie vstoupil smělý útěk devíti zajatců v roce 1940.

Co uvidíte dnes

Pevnost se dochovala do dnešních dnů a patří k největším turistickým lákadlům Dolního Slezska.

Na prohlídku se vydáte ve společnosti pruských vojáků, kteří vám ukáží ukrytá zákoutí a chodby a budou vám zapáleně vyprávět o zajímavostech i každodenním životě zdejšího regimentu. Na vlastní oči uvidíte, v jakých podmínkách tady před dvěma sty lety vojáci přebývali. Takovou lekci z historie v učebnicích nenajdete. Během prohlídky uvidíte expozici uniforem, pevnostní děla a výbavu potřebnou ke střelbě, hmoždíře, pušky s křesadlovým zámkem, dělové koule, náboje, bomby, granáty a řadu dalších cenných artefaktů.

Zážitky

Pro děti

V pevnosti poznáte život historických regimentů a dokonce si i zastřílíte z mušket a děl. Během mnoha akcí na vás čeká pevnostní hra, ukázky pořadových cvičení vojenských jednotek a také mini zoo s přátelskými kozami a ovcemi. 

55+

Kalendárium akcí pořádaných na tvrzi doslova praská ve švech. Nejdůležitější událostí je Svátek tvrze, který nabízí sledování historických bojových rekonstrukcí. Ti s citlivějším sluchem by si raději měli zacpat uši – dunění výstřelů se nese nad štíty okolních hor na kilometry daleko. 

Kultura a poznání

Na milovníky historie čekají příběhy vyprávěné pruskými vojáky. Po tvrzi vás provedou oblečení v autentických dobových uniformách.

Nenechte si ujít ani sousední pevnost Ostróg – někdejší zajatecký tábor. Čeká zde na vás příběh jednoho z nejbravurnějších vězeňských útěků v období 2. světové války. 

Příroda a aktivně

Pevnost se nachází v průsmyku rozdělujícím Soví a Bardzké hory – nejmalebnější pohoří v Sudetech. Zapáleným cyklistů doporučujeme návštěvu obce Stoszowice. Právě zde totiž objeví nejhustší síť MTB tras.

kontakty
ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra
tel. 748180099

Navštivte v okolí

Pevnost Ostróg
Pevnost Ostróg
Pevnost Ostróg

Zásadní prvek vnější ochrany pevnosti Stříbrná Hora postavený v letech 1766-71.

Regionální sportovní turistické centrum
Regionální sportovní turistické centrum
Regionální sportovní turistické centrum

Rozhledna na hoře Všech svatých
Rozhledna na hoře Všech svatých
Rozhledna na hoře Všech svatých

Kamenná rozhledna nacházející se na hoře Všech svatých ve Vladzické vrchovině. Je vysoká 15 metrů a je na ní umístěna 1 vyhlídková plošina. Věž byla v minulosti veřejnosti nepřístupná, protože byla využita...

Muzeum hornictví v Nowej Rudzie
Muzeum hornictví v Nowej Rudzie
Muzeum hornictví v Nowej Rudzie

Jedny z nejstarších dolů v Polsku s historií sahající až do 15 st. Od r. 1989 všechny uzavřeny, později zde vzniklo muzeum hornictví.

Rozhledna na Hoře sv. Anny
Rozhledna na Hoře sv. Anny
Rozhledna na Hoře sv. Anny

Původní televizní převaděč, který byl přestavěn na rozhlednu.

Služby

prezentujeme se na

© 2020 - 2021 Českomoravské pomezí | WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Design: Jan Švarc