logo cz pl eu

O upíru z hradu Bolków

Nad městem Bolków se majestátně tyčí stejnojmenný hrad, jehož bohatá historie sahá až do 13. století. Legenda praví, že byl hrad založen knížetem Bolkem a patří k největším v Dolnoslezském vojvodství. Sloužil jako pevnost chránící cestu z Čech do Slezska a pomáhal udržet nezávislost Svídnicko-javorského knížectví na českém království až do sňatku Karla IV. s Annou Svídnickou. A nepřátelským vojskům dokázal i poté vzdorovat ještě dlouho, dobýt se ho podařilo až králi Jiřímu z Poděbrad. Pokud se rádi bojíte a máte v oblibě horory, pak slyšte strašlivé vyprávění o upíru z Bolkówa. Tajemný příběh nás zavádí na počátek 17. století, kdy městu vládl pan Władysław Cztrycz.

Z ulic Bolkówa zmizely děti, jejichž hlučné hry a výskání dříve naplňovaly dny až do pozdního odpoledne, a ve městě bys po setmění nepotkal ani zatoulaného psa. Co se tu událo? Co stálo za proměnou živoucího města v tak tiché a ponuré místo? Odpověď zní až příliš jasně: strach. Všudypřítomný a měsíce trvající strach kráčel Bolkówem a nahlížel do oken, za nimiž drkotali zuby vyděšení obyvatelé. Dlužno dodat, že to nebyl strach vyvolaný jen tak pro nic za nic. Vládl zde od té chvíle, kdy bylo za městskými hradbami nalezeno několik nebohých dívek bez jediné kapky krve v těle.

Strach ovšem nabyl své nejvyšší moci v okamžiku, kdy před ním přestalo být úniku i uvnitř samotných domů a příbytků. „Upír! Strašlivý upír!“ neslo se od stavení ke stavení, „za nocí vniká do našich ložnic a spícím obětem saje krev!“ Všudypřítomné zděšení nebralo konce. Jak se proti tak děsivému nepříteli bránit? Jak čelit nebezpečí a odrazit zlou sílu, když nikdo neví, kde se vzala a jaké má vlastně jméno?

Měšťané se vypravili za svým pánem, aby jej poprosili o radu. Władysławovi nebyl osud města lhostejný. Rozhodl se proto napsat svým přátelům do Vídně, zdali by mu nemohli v celé věci jakkoli poradit. Brzy přišla odpověď: „Upír přes den spává v rakvi a pozbývá své moci, která v něm ožívá teprve s úderem hodiny půlnoční. Než se slunce schová za obzor je nutno jeho hrob vykopat a mrtvolu vydat plamenům. Pak teprve bude nebezpečí zažehnáno.“ Jak se ale zbavit upírova těla, když nikdo nezná jeho temnou skrýš?

Tu si měšťané vzpomněli, že před časem byla v podhradí pochována žena, kterou za života podezřívali ze spolčení se s ďáblem a vzývání černé magie. Władysław ihned nařídil její hrob otevřít a přítomným se naskytla hrůzná podívaná. Se zavřenýma očima, jako by jen spala, ležela v hrobě příšerně vyhlížející stařena s krvavými tesáky přečnívajícími přes spodní ret. Nebylo pochyb, to ona je tím obávaným upírem! Ještě téhož dne spálili její tělo na velké hranici za městem a následující noc se v Bolkówě po dlouhé době opět nesla ve znamení klidného spánku.

Od těch časů se naštěstí v tomto kraji žádný upír už nikdy nezjevil. Stín úděsné pověsti však přežívá ve vypravování místních dodnes – co naplat, lidé se přece jen bojí rádi, když vědí, že nebezpečí je dávno zažehnáno.

 

V nádherné krajině usazené město Bolków a zdejší majestátní hrad jsou už dlouho místy nadmíru přívětivými a těší se na vaši návštěvu. Mezi mohutnými zdmi středověkého hradu se i vy můžete vžít do role statečných obránců odrážejících útok nepřátelských vojsk. Za trochu toho úsilí stojí i výstup na hradní věž, odkud se vám otevře nádherný výhled na město a okolní krajinu. Máte-li zkrátka chuť na výlet, který se vám natrvalo zabydlí v paměti i v srdci, pak se nemůžete vydat jiným směrem než do Bolkówa.

prezentujeme se na

© 2020 - 2021 Českomoravské pomezí | WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Design: Jan Švarc