logo cz pl eu

O strašidelném Rašínovi na ohnivém býku

Tajemný a působivý hrad Svojanov, jehož historie sahá hluboko do 13. století, podnes láká romantické duše. Není vůbec divu, trůní obklopen divokou zelení nad malebným údolím řeky Křetínky. Za Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, sloužil hrad jako obranná pevnost. Pomáhal střežit tzv. Trstěnickou stezku, obchodní trasu spojující Čechy s Moravou. V 15. století se Svojanov ocitl v rukou pánů z Boskovic, kteří nechali vystavět nové opevnění. Z té doby pochází také naše vyprávění.

Správcem hradu a okolního panství byl za těch časů rytíř nechvalné pověsti. Rašín se jmenoval. Rozhodl zbudovat na Svojanově dům pro hradní posádku, který je dnes znám jako dům zbrojnošů. A že chtěl být s jeho výstavbou co nejdříve hotov, poháněl dělníky do práce hrozbami a často i krutými tresty. Jeden prací a bitím k smrti ztrápený zedník necitelného rytíře proklel, aby ten po svém skonu nenašel pokoje. Strašlivá kletba se po Rašínově smrti vyplnila. Vždy o půlnoci se v blízké vísce Rohozné otevřela jeho hrobka, odkud směrem ke Svojanovu vyrazilo jedenáct kočárů, černých jako rakve. Na úplném konci tohoto děsivého konvoje jel na ohnivém býku sám krutý správce. Jeho paní i ostatní obyvatelé hradu se kletbou velmi trápili, neboť kočáry pokaždé s hlomozem a rykem přijížděly až na hradní nádvoří a nedopřály jim klidného spánku.

Jednoho dne obdarovala správcova žena štědrou almužnou vysloužilého vojáka, který se ubíral podhradím. Byl to starší, zkušený muž, a tak podle zasmušilé tváře poznal, že vdovu něco velmi rmoutí. „Copak vám nedá spát, vzácná paní?“ otázal se voják přímo. Když se dozvěděl celou tu strašlivou historii, prohrábl si vousy a povídá: „Víte co? Když mi seženete černou slepici, svíci hromnici, svěcenou vodu a křídu, promluvím s duchem vašeho muže!“

Vdova srdnatému vysloužilci vše opatřila a ten se před půlnocí vypravil na silnici ku Rohozné. Křídou nakreslil na zem kruh, jeho střed pokropil svěcenou vodou, zapálil hromničku a se slepicí v ruce si do kruhu stoupl. Úderem půlnoci se zdálky přiřítil onen strašidelný voj jedenácti temných čtyřspřeží. Když se nakonec jako dvanáctý zjevil sám prokletý správce, i statečný voják měl co dělat, aby se hrůzou nedal na útěk. Rašín celý v černém seděl na obráceném ohnivém býku, jeho oháňku držel v ruce jako uzdu. Voják se však nenechal zastrašit, vmetl planoucímu zvířeti pod kopyta černou kvočnu a tím ho zastavil. Poté sebral poslední zbytky odvahy a dotázal se přízraku, jak lze onu kletbu zrušit. Správcův duch smutně odpověděl: „Leda by má paní ten dům, který jsem nechal vystavět, kámen po kameni holýma rukama zase rozebrala.“

Úkol však byl nad síly běžného smrtelníka a Rašínově ženě se nepodařilo kletbu zlomit. Proradný správce se tak na hradě nadále zjevuje noc co noc a nikdy nedojde pokoje. 

Ilustrace

 

Chcete-li se o tom přesvědčit, vypravte se na hrad Svojanov i vy! Jeho význam potvrdil už Karel IV., když ho zařadil mezi jedenáct nejdůležitějších hradů Českého království. Navštivte hradní palác, vzdušné zahrady i dům zbrojnošů, jehož stavba byla příčinou prokletí krutého správce Rašína. Víte, že přímo na hradě můžete strávit noc a poznat všechna jeho tajemství na vlastní kůži?

prezentujeme se na

© 2020 - 2021 Českomoravské pomezí | WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Design: Jan Švarc