logo cz pl eu

O projektu

Publicita

Destinační společnost Českomoravské pomezí a lokální organizace cestovního ruchu Księstwo Świdnicko-Jaworskie realizují projekt „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie“ v rámci programu Interreg V-A Česká republika Polsko.

Mezi cíle projektu patří vytvoření společného přeshraničního produktu a realizace marketingové kampaně zaměřené na zvolené skupiny potenciálních návštěvníků. Produkt vychází z bohaté společné historie propojující partnerské regiony a zároveň z atraktivní tématiky pověstí a legend i skutečných událostí a osudů známých osobností. Do produktu budou zapojeny unikátní památky a další turistické atraktivity obou regionů, ale také pravidelně konané kulturní akce a další eventy.

Marketingová kampaň představí Českomoravské pomezí a Księstwo Świdnicko-Jaworskie jako atraktivní destinace s bohatou nabídkou v oblasti cestovního ruchu. Kampaň bude zaměřena především na moderní formy propagace využívající mobilní zařízení, sociální sítě a online platformy, ale zahrnovat bude také klasické způsoby propagace, jejichž mix byl zvolen s ohledem na co největší dopad na cílové skupiny.

 

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001879

Partneři

  • Českomoravské pomezí (vedoucí partner)
  • LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie

 

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022

 

Celkové způsobilé výdaje: 440 736,64 €

Evropský fond pro regionální rozvoj: 374 626,12 €

 

Projekt řeší společný problém nízkého využití potenciálu unikátních památek UNESCO i dalších významných prvků kulturního a přírodního dědictví v partnerských regionech. Vytvoření originálního přeshraničního produktu s ucelenou návštěvnickou nabídkou spolu s komplexní marketingovou kampaní povedou k naplnění cílů projektu, tedy růstu návštěvnosti, prodloužení doby pobytu, odstraňováni bariér a rozvoji sektoru cestovního ruchu a služeb v obou regionech.

Mezi výstupy projektu patří vytvoření produktu pro zvolené cílové skupiny (propojení jednotlivých prvků v území do návštěvnické nabídky), web, mobilní aplikace, stolní hra s prvky rozšířené reality, soutěže, tiskoviny pro prezentaci na veletrzích a akcích, kampaň v on-line prostoru, kampaň v dalších médiích (print, outdoor), presstripy, prezentace na veletrzích a akcích.

  

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

prezentujeme se na

© 2020 - 2021 Českomoravské pomezí | WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Design: Jan Švarc