Hřebečské důlní stezky

Za hornickou historií regionu vás dovede několik desítek kilometrů Hřebečských důlních stezek určených pro pěší turisty i cyklisty. Prohlédnete si portály bývalých dolů Gerhard, Hugo Karel a Josefka, sedimenty zbarvený Rezavý potok nebo měsíční krajinu v lokalitě Pod Haldou. Prohlédnout si Moravskotřebovsko z ptačí perspektivy vám umožní rozhledna na Strážném vrchu nebo vyhlídková plošina Nad Doly.

Na výlet do období páry a cvrkotu důlních strojů vás zve jedenáct kilometrů dlouhá úzkokolejka, po které se dříve svážel vytěžený lupek a uhlí do mladějovské šamotky. Její areál je dnes domovem průmyslového muzea, kde se zabydlely desítky unikátů železniční, silniční, stavební i zemědělské techniky. Na projížďku k bývalým dolům na Hřebči se odtud můžete vydat výletním vlakem s parní lokomotivou.

kontakty
Hřebeč

Navštivte v okolí

Naučná stezka Boršovský Les
Naučná stezka Boršovský Les
Naučná stezka Boršovský Les

Stezka rodinného typu vede pěknou lesní krajinou. Cestou Vás provází informační zastávky s komiksovým doprovodem plným veselých příhod dětí, lesních živočichů a tajemných bytostí.

Vyhlídková plošina Nad Doly
Vyhlídková plošina Nad Doly
Vyhlídková plošina Nad Doly

Pírodní rezervace Rohová
Pírodní rezervace Rohová
Pírodní rezervace Rohová

Rezervace chrání rozsáhlé přirozené květnaté bučiny a suťové porosty s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Udánské hradisko
Udánské hradisko
Udánské hradisko

Původní tvrz byla pravděpodobně vodním hradem franckého typu. Tvořila ji pouze obytná věž v nepravidelném čtyřúhelníku hradiska. Toto Zemanské sídlo zaniklo na přelomu 13. a 14. století.

Českomoravská Fatima s kostelem sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské - poutní místo
Českomoravská Fatima s kostelem sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské - poutní místo
Českomoravská Fatima s kostelem sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské - poutní místo

Poutní mariánské místo, sídlo Českomoravské Fatimy-Fatimského apoštolátu umístěné v bývalém klášteře redemptoristů z roku 1850. Součástí poutního místa je i kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény.

Rozhledna Strážný vrch
Rozhledna Strážný vrch
Rozhledna Strážný vrch

Služby

prezentujeme se na

© 2020 - 2021 Českomoravské pomezí | WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Design: Jan Švarc